17 април 2015 г.

Критика за книги, издадени в последните петнадесетина години
Деворина Гaмалова представя музикални интерпретации върху поезията на Пеньо Пенев