15 ноември 2006 г.

Вечното състезание на Ученика с Учителя
„Московский литератор” и „Cartea moldovei” представят български автори
Съвместен проект на Американска фондация за България и Съюза на българските филмови дейци
Втори концерт от "Златния цикъл на симфониците"