15 януари 2007 г.

Новото в крайдунавския град
15 години Нов български университет
Кадрие Джесур и Хюсеин Мевсим популяризират българската литература
Съвременна българска живопис: пластично/концептуално. 2000-2005
Юбилейно литературно четене