15 февруари 2015 г.

Тази книга може би няма да успее да промени България, но тя със сигурност ще промени нас, нейните читатели