14 декември 2008 г.

В рамките на Рождественския салон - Варна 2008
Плевенчани празнуват освобождаването на града
Да правиш онова, което можеш и което обичаш
Посветено на 45-годишнината от създаването на Университета