14 август 2015 г.

Кампанията „Различни, не БЕЗразлични!“ има за цел да помогне на трите важни обществени групи да заговорят на един език
Единадесето издание на фестивала - 13-16 август 2015
Фестивалът за кино и музика продължава до 30 август
За изложбата „Аз съм въпрос на светлина”