13 май 2009 г.

Достоен завършек на юбилейните чествания
Духовните човешки ценности в 30 живописни и графични творби