13 февруари 2018 г.

15 февруари 2018, 18:30 часа, Ориндж център, София
Изложба живопис на Красимир Карабаджаков, Радоил Серафимов и Любен Малчев
Посветена на 130-годишнината от основаването Алма Матер
13 февруари 2018, 19:00 часа, клуб Петното на Роршах - Пловдив
Сборник в чест на 100-годишнината от „Курс по обща лингвистика“ на Фердинанд дьо Сосюр