13 февруари 2010 г.

Сафо, "100+1 фрагмента", и Катул, "Стихотворения"
Непознати творби на големия български портретен карикатурист
83 години от създаването на читалище "Просвета", кв. Аспарухово