12 май 2018 г.

19 май - 9 юни 2018, галерия "Етюд"
Краен срок за изпращане на творбите: 10 юни 2018 г.
Фестивалът за улични изкуства е от 18 до 20 май в Габрово
Среща-разговор с Гавраил Панчев - автор на най-задълбоченото изследване на творчеството и личността на писателя