11 април 2019 г.

15 април 2019 г., 18:30 часа, Посолство на Словашката република в София
За първи път в България и в Столична библиотека
Мемоарите излизат на 11 април и ще бъдат представени в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас
17 април 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Брой 13 от 12 април 2019 г.