11 април 2014 г.

Творческа вечер в София
В рамките на постоянния семинар "Шекспир: Версии" на департамент "Театър" на НБУ
По случай 65-годишнината на Полския институт в София
Юбилейни вечери в Общински културен институт "Красно село"