10 септември 2006 г.

Градски крамоли в културното пространство
Над сто участници от Плевен, Ловеч, Габрово, Севлиево и Велико Търново