10 април 2015 г.

За изложбата "Мигновения" на Юлиян Табаков
Изложба на студенти и преподаватели от Нов български университет. Междудепартаментен семинар и четене