"конкурс" - новини с този етикет

За непубликувани стихотворения на автори от цялата страна
09.01.2014 г. 18:13
За фотографи от всички възрасти
05.01.2014 г. 15:50
За автори на възраст над 18 г.
02.01.2014 г. 14:45
За защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование
12.12.2013 г. 13:41
Наградени учени и трудове в конкурса за високи научни постижения
23.11.2013 г. 16:03