Конкурси

Конкурс за обновяване на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот

Целта на конкурса е да издигне ролята на Къща музей „Иван Вазов” като средище за образование на деца и възрастни

Конкурс за обновяване на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот

◊ ПОКАНА

Фондация „Америка за България“, в партньорство с Община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот, обявява конкурс за обновяване на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот. Визията на конкурса е да осигури достойно бъдеще на музея, като наред с необходимия спешен ремонт на сградата, отдаде заслужена почит към живота и творчеството на патриарха на българската литература, и предложи на посетители от различни възрасти незабравимо образователно преживяване, в съответствие с водещите световни музейни стандарти. Успешните проекти трябва да пресъздадат исторически достоверно атмосферата на възрожденската епоха и нейния неповторим колорит, да разкажат увлекателно за живота и делото на Иван Вазов и за историята на Вазовия род, като използват цялата палитра от съвременни артистични и технологични похвати и средства. Целта на конкурса е да издигне ролята на Къща музей „Иван Вазов” като средище за образование на деца и възрастни, за опазване на българското литературно и историческо наследство и за популяризирането му в световен мащаб.

По поръчка на Община Сопот, архитектурно студио VAMOS е изготвило архитектурен проект (приложен по-долу), съгласуван и одобрен от всички необходими институции, включително НИНКН и Министерство на културата. При промени, за които нормативно се изисква одобрение, разрешение или съгласуване, същите следва да бъдат одобрени, разрешени или съгласувани по предвидения ред, като по възможност промените следва да са с минимално въздействие и да отчитат културната и историческа стойност на обекта.

Конкурсът е в две фази:

Фаза 1:  Изготвяне на идеен проект за постоянна експозиция с фокус върху посетителското преживяване чрез съвременно художествено-пространствено оформяне и представяне на съдържанието по съвременен начин. Това включва:

 •  
  • Концепция (дефиниране на експозиционните цели, принципи и подходи, събиране и систематизиране на научното съдържание, дефиниране на посланията на експозицията, разработка на разказа, уточняване на похватите за поднасяне на информацията, разработка на истории и факти, които да бъдат разказани, конкретизиране на похватите за поднасяне на информацията);
  • Идеен проект за пространствата и интериора, който да отразява как ще се материализира съдържанието в пространството (експозиционни елементи, обзавеждане, осветление);
  • Индикативен бюджет по окрупнени показатели за изпълнение на идейния проект (интериор и представяне на съдържанието) и на ремонтните дейности.
  • Линеен график за изпълнението на проекта.

Идейният проект трябва да е съобразен с посетители от целевите групи, както следва:

 • Първична: ученици на възраст 11-14 години (5-8 клас);
 • Вторична: ученици на възраст 7-10 години (1-4 клас);
 • Третична: семейства с деца и хора от различни възрасти.
 • Допълнителна: постоянно или краткосрочно пребиваващи чуждестранни граждани и чуждестранни туристи

Съдържанието на музея трябва да е представено на български и на английски език (с опция за добавяне на други чужди езици).

Фаза 2: Реализация на проекта. Победителят в конкурса поема ангажимент за реализация на идейния проект с допълнително финансиране от Фондация „Америка за България” на база на предложения във Фаза 1 индикативен бюджет, който следва да бъде финализиран под формата на детайлна количествено-стойностна сметка и одобрен от Фондацията. Тази фаза включва разработване на детайлен проект (технически или работен) за интерпретиране и поднасяне на съдържанието, подбор на изпълнители/подизпълители и фактическата дейност по ремонт и реализация на проекта.  

Награден фонд

 • Първо място: 25 000 лева с ДДС;
 • Второ място: 15 000 лева с ДДС;
 • Трето място: 10 000 лева с ДДС.

Независимо от класирането и наградите, проектът може да не бъде реализиран, или да бъде реализиран в променен вид, в зависимост от нормативните изисквания и възможностите за реализация. При постигане на съгласие с класирания на първо място е възможно и сключване на договор за възлагане и изработка за цялостна реализация на проекта, като победителят в конкурса е отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания, приложими към изпълнител и проектант, включително и необходимите разрешения, регистрации, лицензи, заплащане на данъци и др. В случай че не бъде постигнато съгласие относно реализацията на проекта е възможно, независимо от класирането, да бъде реализиран друг проект или да не бъде реализиран никакъв проект.

Повече информация за конкурса на адрес:

https://us4bg.org/bg/tourism-ivan-vazov-museum/?fbclid=IwAR2zEy71qn0PdiPbvZAO3UzSZqO22DIw38IdTRW-i97KuH7pVmPRQ1s7Dhk

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
11.03.2024 г. 14:45
Етикети:
конкурсОбщина Сопот
архитектурно студио VAMOS
Къща музей „Иван Вазов“ гр. Сопот
обновяване
Фондация „Америка за България“
Посетено:
324
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/38700-konkurs-za-obnovyavane-na-kashta-muzey-ivan-vazov-gr-sopot