"конкурс" - новини с този етикет

Краен срок за изпращане на творбите: 31 май 2019 г.
21.03.2019 г. 10:47
В навечерието на 18. Национална среща наддумване
20.03.2019 г. 14:47
Краен срок за участие - 2 април 2019 г.
18.03.2019 г. 17:04
За автори до 32 години, издали стихосбирки през 2018 и 2019 г.
17.03.2019 г. 16:21
За преводачи под 35-годишна възраст. Краен срок за предаване на превода: 15 май 2019
13.03.2019 г. 16:38
27 февруари – 12 април 2019, Културен център „Бялата къща“ - Пловдив
23.02.2019 г. 16:51
Поемите трябва да бъдат изпратени най-късно до 4 март 2019 г.
21.02.2019 г. 17:51
Разкази ще се приемат до 31 март 2019 г.
16.02.2019 г. 15:03