"издателство gabriell-e-lit" - новини с този етикет

2023 г.

Творецът е ранимо същество
Интервю
03.07.2023 г. 00:32
Разговор с издателя Габриела Цанева за „Книга за мечтите“ от Венелин Терзиев и правото на самостоятелност в съвременното българско книгоиздаване
Бърз преглед