Проекти

"Човек" - антология на българското хайку

Публична покана за изпращане на творби – хайку, ренсаку и хайбун

◊ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ – хайку, ренсаку и хайбун

След успешните издания и реализация на хайку антологията „Ренсаку с хан Омуртаг“ и „Парче от дъга“ – антология на българската танка на изд. gabriell-e-lit и съставител Димитър Анакиев, както и големия интерес към американското издание на хайку антологията „Човек“ със съставител Димитър Анакиев и предвид натрупания опит и големия успех на първото издание на националния конкурс за танка поезия, организиран от издателство gabriell-e-lit и поетична група Българско съвременно хайку и танка, отправяме публична покана към българските поети и хайджини да изпратят свои непубликувани или публикувани преди повече от 5 години произведения в три категории, както следва:

• до 20 хайку
• до 3 ренсаку с поне три тематично свързани хайку
• до 5 хайбуна

От изпратените творби ще бъдат избрани до 5 хайку, 1 ренсаку и 1 хайбун от автор, които ще бъдат включени в антология на българското хайку „Човек“.

Антологията ще бъде издадена първо като електронна книга, а след това като печатно издание.

Тази публична покана не е покана за участие в конкурс за хайку, ренсаку и хайбун.

Целта на съставителите е да се създаде и издаде една сбирка, представителна за развитието и съвременното състояние на българското хайку, включваща хайку и близките до хайку жанрове (ренсаку и хайбун) от различни автори, школи и поколения.

Ето защо няма изискване за анонимност на творбите.

Изискването творбите да бъдат непубликувани, или да са публикувани преди повече от 5 години цели да защити авторските права на издателите, които вече са публикували предложените за антологията произведения, т.е. става дума за публикация в официално издание, а не в личен блог или социална медия; няма проблем ако дадено произведение е отличено в конкурс /посочете конкурса/.

Изпращайте своите оригинални авторски творби в самия текст на писмото, придружени от име, имейл, телефон и пощенски адрес, както и съгласие стиховете да бъдат публикувани от 1 декември 2023 г. до 1 февруари 2024 г. на следните имейли:

bg.gendaj@gmail.сom
bg.gendai@gmail.com
office@gabriell-e-lit.com
gabriell-e-lit@mail.bg

Няма тематични и стилови ограничения.

Пожелаваме творческо вдъхновение на всички желаещи да участват в антология на българското хайку „Човек“!

Габриела Цанева, издателство gabriell-e-lit

Димитър Анакиев, поетична група Българско съвременно хайку и танка

Автор:
Димитър Анакиев, Габриела Цанева
Публикация:
01.12.2023 г. 15:33
Посетено:
583
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/38161-chovek-antologiya-na-balgarskoto-hayku