Лаборатория

2020 г.

Откриващото събитие е на 1 октомври в София
На 12 август от 17:00 ч. всеки желаещ ще има възможност да се запознае с режисьорската работа отблизо
Срещи на Читателския клуб на НБУ през академичната 2020/2021 г.
Летен ИмПро курс Варна, 3-9 август 2020
Краен срок за кандидатстване: 24 август 2020 г.
Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2020 г.
Онлайн лабораторни ателиета и срещи за любители на изкуството като начин за съБуждане
Видеоклипове с различни демонстрации ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Музея
10 март 2020 г., Нов български университет