Срещи

октомври 2007 г.

По случай Деня на народните будители
Среща-разговор на "Златната ракла" в Пловдив
Словото Божие, Божественото вдъхновение и пророческият живот
Литературни срещи 2007
По повод 70-годишнината на поета Петър Андасаров
Един истински литературен избор
Лекция на тема: Тайната история на човешката цивилизация
Взаимно обогатяване на националните култури