Срещи

октомври 2007 г.

Предизвикателството да си български, а не чуждоземен поет...
Втора среща от поредицата "Пловдив чете"