Срещи

ноември 2009 г.

100 години от рождението на големия унгарски поет Миклош Радноти
По повод българското издание на "Торинска комедия"