Срещи

декември 2009 г.

Представяне на "Клавирната музика на Иван Спасов" - издание на английски
Лирика за пораснали деца
Срещата се посвещава на 20-та годишнина от падането на Берлинската стена