Конкурси

ноември 2005 г.

За курсови работи и магистърски тези
Съкровени душевни кътчета - тайни градини и мечтани колиби
Национален конкурс за любовна лирика
Конкурс за средношколска поезия
Втори национален конкурс за млади художници и литератори
Национален конкурс за есе, стихотворение и рисунка
Литературна награда
Второ издание на конкурса