Конкурси

Николай Хайтов

Литературна награда

 • СРОК ЗА УЧАСТИЕ
 • 30 юни 2005 г.
 • УСЛОВИЯ
 • Кандидатства се с публикувани белетристични и публицистични книги, издадени през 2004-2005 г.
 • АДРЕС
 • Изданията трябва да се представят в 3 екземпляра на адрес: София 1113, ул. "Ю. Гагарин" № 7 тел. за информация: 02/872-73-76.
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 568
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/7/news/677-nikolay-haytov