Конкурси

ноември 2005 г.

Националeн конкурс за българска драматургия
200-годишнината от рождението на Ханс Кристиян Андерсен
Трети конкурс за есеистика
Италиански културен институт
Ежегодни конкурси за поезия и проза