Конкурси

април 2020 г.

За български автори, издали сборник с разкази през последните 2 години
Предложенията се очакват най-късно до 29 май 2020 г.