Проекти

септември 2008 г.

Ново пространство за изкуство и култура
Строфа на Пол Елюар от стихотворението "Свобода"
Румънци събират редактори на печатни издания в Балчик