Проекти

октомври 2008 г.

Резултати от Кампанията Symbols of Bulgaria@Vagabond
Вместо живописни творби участниците ще подготвят фотоси
Пърформанс турне с 12 пърформанса на Балканите