Научни форуми

март 2015 г.

В рамките на семинар „Визуалният образ“ - "Съвременни теми и дебати” на департамент „Изкуствознание и история на културата“ на НБУ
Семинар на департаменти „Нова българистика“ и „Дизайн“ на Нов български университет
Представяне на електронните ресурси „OECD iLibrary“, „Emerald Management ePlus“ и „Leisure and Tourism“
По случай 110-годишнината от рождението на писателя Светлозар Акендиев Димитров
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"