Научни форуми

февруари 2015 г.

С изданието се открива новата поредица на Департамент „Нова българистика” на НБУ и издателство „Кралица Маб“ „Алтернативният канон: Творбите“
Открит семинар в НБУ
Йордан Йовков - мъдрият мълчаливец на българската литература