Научни форуми

Механизми на легитимация в съвременното изкуство и литература днес

Семинар на департаменти „Нова българистика“ и „Дизайн“ на Нов български университет

Механизми на легитимация в съвременното изкуство и литература днес


◊ СЪБИТИЕТО

Механизми на легитимация в съвременното изкуство и литература днес
Междудепартаментен семинар на департаменти „Нова българистика“ и „Дизайн“ на Нов български университет

20 март 2015 г., 12:30 часа, Галерия УниАрт

Семинарът е посветен на механизмите и техниките, чрез които днес се утвърждават естетически явления и публични образи в съвременното изкуство и литература. Вниманието ще се фокусира върху конкретни модели на презентация като общи тематични изложби, каталози и публични представяния в областта на дизайна и изобразителното изкуство и на антологии, издания с избрани и „събрани“ произведения, мемоари и автобиографии в областта на литературата.

Ще бъдат поставени акценти върху проблемите за „пренаписването на биографиите“, за конкурентните исторически разкази за изкуството от близкото минало, за дискусионните напрежения между художествени тенденции и авторски образи до и след 1989 г.

Водещите – доц. Пламен Дойнов, д.н., гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Борис Сергинов, проф. д-р Орлин Дворянов са едни от най-активните участници в процеса, оформящ промените в изкуството и литературата през периода 1987 г. – 2015 г. Те са и едни от създателите и участниците в сдруженията и фестивалите „Sofia Underground“, „Sofia Downtown“, „Изкуство в действие“, Литературния кръг около „Литературен вестник“ и т.н.
Автор: НБУ
19.03.2015 г. 13:06
Посетено: 988
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21048-mehanizmi-na-legitimatsiya-v-savremennoto-izkustvo-i-literatura-dnes