Научни форуми

Достоевски за свободата на волята

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Достоевски за свободата на волята


СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"

Михаил Бушев
ще говори на тема:

Достоевски за свободата на волята
(някои физически конотации в повестта „Записки от подземието”)


Редовно заседание
на 9 март 2015 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Темата за свободата на волята пронизва цялото творчество на Достоевски, но без съмнение тя е централна за повестта „Записки от подземието”. Неин изразител е одиозният човек от подземието, в чиито разсъждения са втъкани метафори, изпълнени с близко до физиката съдържание. Изтъква се, че жанровите особености на повестта съответстват на т.нар. „менипея” (по М. Бахтин). В частта „По повод на мокрия сняг” поведението на „антигероя” разкрива трагедията на човек, който, дори да разполага със свобода на волята, няма сили да понесе нейната тежест, защото е лишен от воля за свобода.


Доц.д-р Михаил Бушев е физик, автор на над 100 статии и 2 монографии (книгата "Synergetics", издателство World Scientific, е с почетна награда БАН, 1994 г.). Преводач и редактор (френски, руски, английски) на над 20 книги; заместник главен редактор на сп. "Светът на физиката".


Автор: Българско общество "Достоевски"
04.03.2015 г. 20:14
Посетено: 1145
Етикети: лекция, Българско общество Достоевски, Редовно заседание, Михаил Бушев, Записки от подземието, Достоевски за свободата на волята
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/20954-dostoevski-za-svobodata-na-volyata