Научни форуми

Открит семинар "100 минути с електронни ресурси по икономика, управление и туризъм"

Представяне на електронните ресурси „OECD iLibrary“, „Emerald Management ePlus“ и „Leisure and Tourism“

Открит семинар "100 минути с електронни ресурси по икономика, управление и туризъм"


◊ ПОКАНА

Библиотеката на Нов български университет организира открит семинар на тема100 минути с електронни ресурси по икономика, управление и туризъм“. Той ще се проведе на 27 март 2015 г. от 14.30 ч. до 16.00 ч. в зала за екипна работа, читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.”. По време на открития семинар ще бъдат представени електронните ресурси „OECD iLibrary“, „Emerald Management ePlus“ и „Leisure and Tourism“.


Онлайн библиотека „OECD iLibrary на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Cooperation and Development) е с организиран временен достъп от Нов български университет до 1 май 2015 г. Абонати на базата данни са 2 000 институции, между които университети и научни дружества, организации от частния и държавния сектор. „OECD iLibrary“ към края на месец февруари 2015 г. съдържа 9 820 електронни книги, 40 900 глави от книги, 93 500 таблици и графики, 4 280 статии, 4 270 многоезични резюмета и 4 430 работни документи от всички сфери на икономиката.

Електронният ресурс Emerald Management Plus на „Emerald Group Publishing“ предоставя достъп до качествени рецензирани изследвания на английски език, включени в 290 списания в почти всички дисциплини за управление. Голяма част от заглавията са индексирани от Thomson Reuters (ISI) и Scopus. 93 висши училища от топ 100 на „Financial Times“ определят, че списанията са с оригинален принос към науката и имат практическо значение за бизнеса.

Leisure and Tourism на международната организация CABI е многоезична база данни, която съдържа повече от 4000 пълнотекстови документа, сред които статии от списания, материали от конференции и доклади, над 2000 глави от книги и 140 000 библиографски записи по теми, обхващащи отделните видове туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.) и всички аспекти на туризма, като политики, управление, отдих и възстановяване, изкуства, култура и забавления, организиране и управление на събития, спорт, ландшафт, екотуризъм, обновяване на градската среда и културното наследство и много други. В базата данни са включени документи и на български език.

Библиотеката предлага читателска карта с добавено отдалечено ползване на електронни книги и списания за студенти, преподаватели, алумни на Нов български университет и външни потребители.


. Условия за участие:
Входът е свободен, но е необходима електронна регистрация

. Краен срок за заявяване на участие 26 март 2015 г. или до изчерпване на местата в залата.

. Допълнителна информация: Библиотека, бюро “Справочно-библиографска информация”, тел: 02/8110 296, library@nbu.bg.Автор: НБУ Библиотека
12.03.2015 г. 10:28
Посетено: 1013
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/20993-otkrit-seminar-100-minuti-s-elektronni-resursi-po-ikonomika-upravlenie-i-turizam