Научни форуми

юли 2008 г.

Покана към всички интересуващи се от темата студенти, журналисти и общественици
230 години от кончината на Жан-Жак Русо (1712-1778)
120-годишнината от рождението на поетесата