Научни форуми

Научна конференция "Българите в Бесарабия – традиция и съвременност"

София, 12-14 юни 2008

◊ ПРОГРАМАТА

Четвъртък, 12 юни 2008 г.

17.00 часа
Централно фоайе на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”
. Откриване на фотоизложба: “Теренни дневници от Бесарабия, 2005-2007”

17.30 часа
. Прожекция на филми


Петък, 13 юни 2008 г.

9.30 часа
ЕИМ-БАН, зала № 19
. Откриване на конференцията
Поздравления от проф. дин Рачко Попов – Директор на Етнографския институт с музей – БАН и ст.н.с. ІІ ст., д-р Женя Пимпирева – ръководител на проекта “Междуетнически отношения: взаимодействие на културите. Българските преселници в Бесарабия – традиция и идентичност”

10.00 часа
Зала № 19 – ЕИМ-БАН, ІІ етаж
І заседание – Тема: “Идентичност”
Председател на заседанието: ст.н.с. ІІ ст., д-р Валентина Васева

. ст.н.с. ІІ ст., д-р Светла Ракшиева
Етнографски институт с музей - БАН
Бесарабските българи – колективна памет и идентичност
. проф. дин Иваничка Георгиева
СУ “Св. Кл. Охридски”
Кримските българи – история и култура
. ст.н.с. ІІ ст., д-р Женя Пимпирева
Етнографски институт с музей - БАН
Идентичността на бесарабските българи в Украйна в постсоциалистическия период
. доц. д-р Таня Бонева
СУ “Св. Кл. Охридски”, Катедра “Етнология”
Емиграция и култура
. ст.н.с. ІІ ст., д-р Екатерина Анастасова
Институт за фолклор - БАН
Между регионалното, националното и гео-политическия избор: българите в Бесарабия (По материали от с. Криничное)

11.15 часа
Дискусия
Кафе-пауза

11.45 часа
Зала № 19 – ЕИМ-БАН, ІІ етаж
ІІ заседание – Тема: “Празници и обреди”
Председател на заседанието: ст.н.с. ІІ ст. д-р Светла Ракшиева

. н.с. д-р Галин Георгиев
Етнографски институт с музей – БАН
Една сватба от с. Хасан-Батър, Болградски район в Украйна
Общностни образи на паметта и идентитета във всекидневния живот на българите в Бесарабия днес
. ст.н.с. ІІ ст., д-р Валентина Васева
Етнографски институт с музей – БАН
Погребения на видни политици и общественици с бесарабски произход
. доц. д-р Николай Колев
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Катедра “Етнология”
Сватбени обичаи и обреди у българите в Бесарабия и Южна Русия

12,30 часа
Дискусия

13,30-14,30 часа
Обедна почивка

14,30 часа
Зала № 19 – ЕИМ-БАН, ІІ етаж
ІІІ заседание – Тема: “Социална организация, институции и религия”
Председател на заседанието: ст.н.с. ІІ ст. д-р Женя Пимпирева

. доц. кин Галина Докашенко
Горловски Педагогически институт - Украйна
Етнически функции на образованието (по материали от българското училище)
. Миглена Иванова
Институт за фолклор - БАН
Времето на непокътнатите семейни и селищни традиции и времето на разпада на традициите в автобиографичните разкази на бесарабските българи
. Галина Иванова
Директор на Областния център за българска култура - Болград, Украйна
История и дейност на Областния център за българска култура в гр. Болград, Украйна

15,15 часа
кафе-пауза

15,30 часа
. д-р Олга Б. Водинчар
Тараклийски държавен университет; Културно-просветен вестник на българите в Украйна "Роден край"
Смисълът на съвременното религиозно образование и култура в представите на младите българи от село Калчева, Болградско
. Галина Манолова
Етнографски институт с музей – БАН
Развитието на религиозните секти сред българите в Бесарабия
. н.с., д-р Елена Водинчар
Етнографски институт с музей – БАН
Календарната обредност като сфера за реконструиране на рода при българите в Бесарабия

16.15 часа
Дискусия

17.00 часа
Коктейл


Събота, 14 юни 2008 г.

10.00 часа
Зала № 19 – ЕИМ-БАН, ІІ етаж
І заседание – Тема: “Всекидневие”
Председател на заседанието: н.с. І ст. д-р Галин Георгиев

. н.с. І ст., д-р Валентин Лазаров
Етнографски институт с музей - БАН
Лозарството и винарството у българските преселници в Бесарабия – традиции и иновации
. н.с. І ст., д-р Соня Средкова
Етнографски институт с музей - БАН
Съвременна семейна празнично-обредна трапеза в Бесарабия
. ст.н.с. ІІ ст., д-р Ваня Матеева
Институт за фолклор - БАН
Българи и гагаузи в Молдова – единство в различието

10,45 – 11,00 часа
кафе-пауза

. Татяна Кара
докторант,  ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Образът на баячката при бесарабските българи
. Елка Минчева
Етнографски институт с музей – БАН
Къщата при българите в Бесарабия
. Константин Панайотов
Институт за фолклор – БАН

11.45 часа
Дискусия

12.15 - 13,30
Обедна почивка

13.30 часа
Зала № 19 – ЕИМ-БАН, ІІ етаж
ІІ заседание – Тема: “Културна памет, език и фолклор”
Председател на заседанието: н.с. І ст. д-р Соня Средкова 

. Илонка Попова
старши експерт по история на Софийска област,
учител в Болградската гимназия от 2003 до 2006 г.
Щрихи към етническия портрет на бесарабския българин (по материали от теренно проучване на всекидневния живот през втората половина на ХХ в.)
. проф. дфн Тодор Балкански, Институт за български език - БАН
д-р Илка Илиева
Поп Паскал – водачът на бежанския керван към Бесарабия
. д-р Цанка Константинова
Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
Езиково-археологически свидетелства за преселението на българите в Бесарабия
(По данни на топонимията в Казанлъшко и Новозагорско)
. доц. д-р Марияна  Парзулова
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” (Бургас)
Съвременно състояние на фамилната именна система на българите в Бесарабия

14.30-14.45 часа
кафе-пауза

. гл. ас. д-р Григор Б. Григоров
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Катедра “Културология”
Ръкописно фолклорно наследство на българите в Бесарабия
. доц. д-р Венета Янкова
Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Катедра “Турски език и литература”
Песента като “зона на контакт”
. н.с. д-р Радка Братанова
Институт за фолклор – БАН
Старинният певчески стил във вокалната практика на бесарабските българи
. Мариана Белнейска-Георгиева
докторант, Институт за български език - БАН
Ономастични проучвания за бесарабските българи

15.45 часа
Дискусия
Автор:
05.06.2008 г. 14:32
Посетено: 1901
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/6025-nauchna-konferentsiya-balgarite-v-besarabiya-traditsiya-i-savremennost