Научни форуми

февруари 2008 г.

Трети форум от проекта "Годините на литературата"
Текст срещу тест. Тест срещу текст. Кой ще спечели битката?