Научни форуми

Втора извънредна сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

За опазване и съхраняване на традиционните форми на културно изразяване

◊ СЪБИТИЕТО

От 18 до 22 февруари 2008 г. България е домакин на Втората извънредна сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Тя се провежда под патронажа на президента Георги Първанов.

Официалното откриване на Втората извънредна сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО ще се състои на 18 февруари от 10.00 ч. в Зала 3 на НДК.

. Основен организатор на събитието е Министерството на културата, в сътрудничество с Министерството на външните работи, Българската академия на науките и НДК.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Сесията ще бъде открита от министъра на културата проф. Стефан Данаилов и заместник-генералния директор по културата на ЮНЕСКО Франсоаз Ривиер. За събитието в България пристигат председателят на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО Олабии Бабалола Йозеп Яй и председателят на Асамблеята на страните по Конвенцията Мохамед Беджауи.
        
Генералният директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура ще отправи видео послание към всички участници.
        
Във Втората извънредна сесия на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство ще вземат участие делегати от над 50 държави. Основната работа ще бъде по финализиране на оперативните указания за прилагане на Конвенцията и на двугодишния отчет за работата на Комитета, който трябва да бъде представен за утвърждаване на Асамблеята на страните през месец юни 2008 г.
        
Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство е съставен от 24 страни по Конвенцията: Алжир, Беларус, Белгия, Боливия, Бразилия, България, Виетнам, Китай, Обединени арабски емирства, Естония, Франция, Габон, Унгария, Индия, Япония, Мали, Мексико, Нигерия, Перу, Румъния, Сенегал, Сирия, Турция, Централноафриканска република.
        
Приета на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 2003 г., Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство влезе в сила през м. април 2006 г. и до момента е ратифицирана от 88 държави от цял свят.

Нейната основна цел е опазването и съхраняването на традиционните форми на културно изразяване, устното творчество, включително езика, като форми на нематериално културно наследство. Сценичните изкуства, различните социални практики, обичаи, ритуали и празници, традиционните познания за природата и вселената, както и специфичните умения от народните занаяти също са обект на нейното действие.
        
Основните органи на Конвенцията са Генералната асамблея на държавите-страни по Конвенцията и Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство. България бе избрана за член на Комитета, учреден от страните през месец юни 2006 г. в Париж. От своето създаване до момента Комитетът е провел две редовни (в Алжир, ноември 2006 и Токио, септември 2007) и една извънредна сесия (Китай, май 2007).

По време на втората редовна сесия в Токио, Комитетът прие поканата на България за домакинство и организиране на Втора извънредна сесия в София от 18 до 22 февруари 2008 г.   

 
Автор: МК
11.02.2008 г. 21:14
Посетено: 898
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5302-vtora-izvanredna-sesiya-na-mezhdupravitelstveniya-komitet-na-yunesko-za-opazvane-na-nematerialnoto-kulturno-nasledstvo