Научни форуми

януари 2008 г.

Пътят към себе си
Международен български форум - Варна 2008
Семинар по текстология към НБУ
Kонференция по социолингвистика
Пета международна конференция
Изследвай собственото си писане