Научни форуми

Конференция "Тестиране и оцeняване – смисъл и практики"

Текст срещу тест. Тест срещу текст. Кой ще спечели битката?

◊ СЪБИТИЕТО

Българска асоциация по четене организира
на 5 и 6 април 2008, в София

конференция на тема: Тестиране и оцeняване – смисъл и практики

. Участници: университетски и училищни преподаватели, изследователи, специалисти в сферата на образованието и образователната политика


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

• Цел на конференцията:
. Ще се дискутира ролята и потенциала на тестирането като форма на оценяване за насърчаване на висока степен на грамотност и съвременно познание, умения и учене за цял живот.
. Ще бъде представен опита от международните изследвания PISA & PIRLS в България.
. Ще се обсъдят и популяризират подходите и изводите на международното изследване на OECD PISA, свързано с грамотността, която е определена като “способността да разбираш, използваш и размишляваш върху писмен текст с оглед постигане собствените цели и ефективно участие в живота на обществото.”

Очаква се участниците да споделят както позиции по тематичните направления и образователни политики, така и конкректни практики за тестиране и изводи.

• Тематични направления:
. Тестиране и оценяване – Къде сме ние? Къде искаме да бъдем?
. Текст срещу тест. Тест срещу текст. Кой ще спечели битката?
. Тестът – условия и граници на ефективност.
. Външното оценяване – кой, какво, защо и как?
. Методи на преподаване – методи на оценяване или за яйцето и кокошката.

• Пленарни доклади:
. Джери Шийл, Център за образователни изследвания, Колеж Св. Патрик, Дъблин, Ирландия Educational Research Centre, St. Patrick's College, Dublin, Ireland
. Презентация от Център за контрол и оценка на качеството в образованието

• Организатор: Българска асоциация по четене

• Такса участие: 20 лв. за участие с доклади, 10 лв. за слушатели и 5 лв. за студенти.

В срок до 29 февруари 2008 желаещите да участват да изпратят попълнен формуляр № 1 (за участие с доклад) или формуляр № 2 (за слушатели).

Попълнената заявка и евентуални въпроси изпращайте на имейл адреса на Българска асоциация по четене: bulra@osf.bg

. Заб
. Участниците сами организират престоя си по време на конференцията.

• За формуляри, въпроси и предложения bulra@osf.bg

Автор:
01.02.2008 г. 15:17
Посетено: 547
Етикети: Конференция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5247-konferentsiya-testirane-i-otsenyavane-smisal-i-praktiki