Научни форуми

Научна конференция "Българите в Бесарабия – традиция и съвременност"

12, 13 и 14 юни 2008 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Българска академия на науките - Етнографският институт с музей
и екипът на проекта “Междуетнически взаимоотношения: взаимодействие на културите. Българските преселници в Бесарабия. Традиции и идентичност”

организират

научна конференция на тема:
"Българите в Бесарабия – традиция и съвременност (етноложки аспекти)"

Време за провеждане на конференцията: 12, 13 и 14 юни 2008 г.

• Основни научни направления на конференцията:
. идентичност;    
. всекидневие;    
. празници и обреди;
. социална организация и институции;    
. културна памет.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Заявки за участие: име, научно звание и степен, месторабота и длъжност, адрес за кореспонденция и имейл адрес; темата на доклада и резюме в размер до 500 знака могат да бъдат изпратени по имейл като прикачен файл в rtf формат и шрифт Times New Roman или по пощата.

• Срок за получаване на заявките: до 30 март 2008 г.

Адреси за контакти:
имейл: jpimpireva@gmail.com; jpimpireva@yahoo.com; galin24@abv.bg
пощенски адрес:
София 1000,
ул. “Московска” 6А,
Етнографски институт с музей – БАН

. Организаторите не поемат разходи за участие в конференцията.
. Такса за правоучастие няма да бъде изисквана.

• Организаторите ще уведомят авторите на одобрените доклади и ще ги информират до 20 април 2008 г. за програмата на конференцията на посочените електронни (за предпочитане) или пощенски адреси.

Автор: Галин Георгиев
27.02.2008 г. 15:33
Посетено: 830
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5367-nauchna-konferentsiya-balgarite-v-besarabiya-traditsiya-i-savremennost