Научни форуми

декември 2013 г.

Годишнини от рождението на Владимир Василев, Малчо Николов и Кръстьо Куюмджиев
Шестата от цикъла лекции "Книгата на книгите"
12.12.2013 г., Институт за литература, София
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Лекция на Галин Тиханов в Софийски университет