Научни форуми

Програмата на Колегиум "Герои и героично"

12.12.2013 г., Институт за литература, София

◊ СЪБИТИЕТО

Българска академия на науките

Институт за литература

Колегиум

на направление „Литература на Българското възраждане”

Герои и героично

12.12.2013 г. четвъртък, 9.00-17.45 ч., Институт за литература, Голям салон

 

◊ ПРОГРАМА

. 9.00-9.10 ч. Откриване на Колегиума: Румяна Дамянова, ръководител на направление „Литература на Българското възраждане” в Института за литература при БАН.

Първо заседание. Модератор – Румяна Дамянова

. 9.10-9.25 ч. Александър Панов (Институт за литература). За необходимостта от  героизма или от „нехрани-майка излезе” до „да каже нявга народът”.

. 9.25-9.40 ч. Недка Капралова (Институт за литература) Герои ли са възрожденските спомоществователи?

. 9.40-9.55 ч. Надежда П. Александрова (СУ „Св. Климент Охридски). Любов и революция в биографиите за Райна Попгеоргиева (Райна Княгиня).

. 9.55-10.10 ч. Анна Алексиева (Институт за литература). Възрожденският героичен пантеон – изобретяване и употреби.

. 10.10-10.25 ч. Богдан Дичев (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей). Метафорика на бледината като визуална проекция на героичното във Вазовата „Епопея на забравените”.

. 10.25-10.40 ч. Северина Плачкова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”). Партений Павлович – между Мъченика и Героя.

. 10.40-10.55 ч. Дискусия

. 10. 55-11.10 ч. Кафе пауза

Второ заседание. Модератор – Анна Алексиева

. 11.10-11.25 ч. Николай Аретов (Институт за литература). Началото на българското време.

. 11.25-11.40 ч. Антоанета Балчева (Институт за балканистика). Илирийската идеологема и нейните проекции през Възраждането.

. 11.40-11.55 ч. Svetozar Boškov (Университет в Нови Сад). Grčki heroji u srpskim udžbenicima u 19 veku. (Светозар Бошков – Гръцките герои в сръбските учебници от 19. век).

. 11.55-12.10 ч. Радослава Илчева (Институт за литература). Героичната биография на руския държавник. Модел и реализация.

. 12.10-12.25 ч. Николета Пътова (Институт за литература). Герои и героични пози в българската възрожденска драма.

. 12.25-12.40 ч. Наташа Куртума (Университет в Нови Сад). О значењу предлога „nach”. (Наташа Куртума – За значението на предлога „nach“).

. 12.40-12.55 – Дискусия

. 12.55-14.15 – Обедна почивка

Трето заседание. Модератор – Николай Аретов

. 14.15-14.30 ч. Камен Михайлов (Институт за литература). Антигероят.

. 14.30-14.45 ч. Amila Kahrović-Posavljak (Университет в Сараево). Heroj i antiheroj: Poredak i anti-poredak u romanu “Na rubu pameti” Miroslava Krleže (Амила Кахрович-Посавляк – Герои и антигерои: порядък и анрипорядък в романа “По ивицата на разума” на Мирослав Кърлежа).

. 14.45-15.00 ч. Пламен Антов (Институт за литература). За една неочаквана фигура на героичното.

. 15.00-15.15 ч. Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей). По повод един идеологически неусвоен героичен сюжет от съвременната българска история.

. 15.15-15.30 ч. Aleksandra Tomic (Университет в Нови Сад). Хасанагиница- некад и сад (компаративна анализа народне песме „Хасанагиница“ и истоимене драме Љубомира Симовића). (Александра Томич – Хасанагиница – някога и сега (сравнителен анализ на народната песен „Хасанагиница“ и едноименната драма на Любомир Симович).

. 15.30-15.45 ч. Кристина Димовска (Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопие). Епскиот антијунак како стигматизиран верски алтеритет. Кристина Димовска (Епическият антигерой като стигматизирана верска алтернатива)*

. 15.45-16.00 – Дискусия

. 16.00-16.15 – Кафе пауза

Четвърто заседание. Модератор – Димитър Атанасов

. 16.15-16.30 ч. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски). Героят, битие преди словото.

. 16.30-16.45 ч. Vildana Pečenković, Nermina Delić (Университет в Бихач).  Re/interpretacija herojstva i drama priznanja u romanu “Tišine” Meše Selimovića. (Вилдана Печенкович, Нермина Делич – Ре/интерпретация на героизма и драмата на признанието в романа “Тишина” на Меша Селимович).

. 16.45-17.00 ч. Марта Методиева (СУ „Св. Климент Охридски”, НГДЕК). Херакъл, между греха и геройството – трагедията на един херос.

. 17.00-17.15 ч. Борис Стойковски (Университет в Нови Сад). Угарски великаши-српски епски јунаци. (Борис Стойковски – Унгарските велможи – сръбски епически герои).

. 17.15-17.30 ч. Яница Маринова (магистрант в УНСС ). Чудаците на Йовков – Индже и Шибил – в търсене на красотата и спасението по пътя на човешките знаци.

. 17.30-17.45 – Дискусия

Закриване на колегиума на чаша вино.

 

Отбелязаните със (*) доклади няма да бъдат представени на конференцията, но ще бъдат включени в подготвяния електронен сборник.


Автор: Организаторите
09.12.2013 г. 14:12
Посетено: 1002
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18233-programata-na-kolegium-geroi-i-geroichno