Научни форуми

Лекция "Месторазположението на световната литература"

Лекция на Галин Тиханов в Софийски университет

Лекция "Месторазположението на световната литература"


◊ ПОКАНА

Софийски литературоведски семинар
Културен център на Софийски университет 
ви кани на:
 
Лекция на Галин Тиханов
Месторазположението на световната литература
(The Location of World Literature)4 декември, 18.00 часа
Нова конферентна зала Ректорат, СУ

Лекцията разисква отношенията между дискурсите за световна литература и модерността. Централен в изложението е и въпросът за езика и за възможностите и ограниченията, които понятието „световна литература“ предлага и налага в мисленето за литературата. Обсъждат се също напреженията и препокриванията между „световна литература“ и „сравнително литературознание“ като специфични дискурсивни полета. Говоренето за „световна литература“ се историзира, за да се дискутират в по-голяма дълбочина сегашните му предпоставки.


◊ ЗА ЛЕКТОРА

Проф. д-р Галин Тиханов е български литературен историк, специалист по сравнително литературознание и историк на идеите. Професор по сравнително литературознание (George Steiner Chair of Comparative Literature) в Колежа Куин Мери, Лондонски университет (от септември 2011). Професор по история на идеите в Манчестърския университет, където е съдиректор на Изследователския институт за постпросвещенски култури (the Research Institute for Cosmopolitan Cultures (RICC) (2007-2011). Професор по сравнително литературознание в Ланкастърския университет, Англия (2003-2007). Старши изследовател по руска и германска история на идеите в Колежа Мъртън, Оксфорд (1997-2000).

Доктор по филология (Софийски университет, с тема „Жанр и жанрово съзнание на ранния български модернизъм“) (1996) и по философия (Оксфордски университет, с тема „Бахтин и Лукач: теорията на романа като социална философия“) (1998).Автор: Организаторите
03.12.2013 г. 16:42
Посетено: 1242
Етикети: Софийски литературоведски семинар, световна литература, Софийски университет, лекция, сравнително литературознание, Месторазположението на световната литература, Галин Тиханов
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18190-lektsiya-mestorazpolozhenieto-na-svetovnata-literatura