Научни форуми

януари 2014 г.

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Представяне и разговор върху книгата на Тодор Христов
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Представяне и разговор върху книгата на Mария Калинова