Издания / премиери

Планът Арнаудов

Електронно издание на "Библиотека "Български писатели"

Планът Арнаудов
Ето как изданието се е самопредставяло на страниците на четвъртия том от 1930 г. 40 системно подредени монографии върху живот, творчество и идеи на най-видните наши писатели. Под редакцията на ПРОФ. М. АРНАУДОВ. Издател: ФАКЕЛ, К. Д. - София Отдавна се е чувствувала липсата на едно пособие, което да разкрива в достъпна форма образ, дело и значение на личностите, които означават върхове или етапи на литературното и културното ни развитие в онова време. Тъкмо тя наложи издаването на тая ПЪРВА ПО РОДА СИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА БИБЛИОТЕКА гдето ще бъдат очертани биография, мироглед и книжовни или поетически постигания на духовните нужди на племето ни, на най-крупните народни будители, борци за просвета или художници на словото, като Паисий, Априлов, Фотинов, Раковски, П. Р. Славейков, Л. Каравелов, В. Друмев, Хр. Ботйов, Иван Вазов, Ст. Михайловски, Ал. Константинов, Пенчо Славейков, Ив. Д. Шишманов, П. Яворов, и други. Като сътрудници за написване на отделните очерки участвуват 18 от най-добрите ни литературни историци, критици и педагози, така че библиотеката се явява едно крупно колективно дело на съвременната наша литературно-историческа мисъл. Всеки просветен българин, който иска да разшири и вдълбочи знанието си за героите на българския дух, вдъхновителите на Българското възраждане и представителите на българската поезия, трябва да се абонира на тази библиотека! За учители, школска младеж и жадните за самообразование тя е незаменимо помагало! Издателството е взело всички мерки, щото библиотеката да задоволи откъм форма и многобройни образи (портрети, автографи, видове) оправданите очаквания на читателите. В началото на 1929 година издателство "Факел" започва издаването на "Библиотека "Български писатели. Живот - Творчество - Идеи". В продължение на две години (1929 и 1930) излизат всичките шест тома от одобрения през ноември 1928 година от Министерството на народното просвещение "план [за] изображението на литературното развитие". Научен редактор на изданието е проф. Михаил Арнаудов. Убедени, че литературата е част от цялостното национално развитие, съставителите и редакторите на "Библиотеката" реализират един модерен по своята същност проект, който търси своето място не само в полето на литературата, а и на цялостния исторически и културен контекст. С настоящите две публикации "Канонът на българската литература" (Пролом, 1922) и предговорът, поместен в том първи на шесттомното издание, електронно списание "LiterNet" анонсира ново, второ издание на "Библиотека "Български писатели" под редакцията на Николай Аретов, Албена Вачева и Георги Чобанов. Формалният повод за реализацията му е 125-годишнината от рождението на видния изследовател на българската литература проф. Михаил Арнаудов. Електронното издание запазва напълно текстовия обем (над 1300 книжни страници), последователността в подредбата и формата на материалите, организацията на отделните томове. Предприетата съвременна редакторска намеса цели само да допълни и коригира отделни детайли, като стремежът е да се запази духът и авторските инвенции на първото издание. Желанието е чрез направените промени да се улесни съвременната рецепция на текстовете, както и да се допълни информацията, съобразно достиженията на по-късните научни изследвания. Същността на редакторската намеса ще бъде по-подробно изяснена в предвижданите предговори към шесттомника. септември 2003, София-Варна
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 174
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/158-planat-arnaudov