Издания / премиери

На изток (Navýchod)

Популяризиране на страните от Средна, Източна и Югоизточна Европа

На изток (Navýchod)
Списание Navýchod ("На изток") се издава от студентите от Института по славянски и източноевропейски науки към Философския факултет на Карловия университет в Прага. Нашата главна цел е популяризирането на страните от Средна, Източна и Югоизточна Европа. Насоката на списанието е тематично широка и засяга различни социални феномени по тези земи. Списанието отразява най-общо културата и по-специално литературата и театъра, също така историята, политиката, кулинарията или просто ежедневието. Не подминава и събитията в академичната общност. Първоначалната идея на проекта беше точно изграждането на пространство за комуникация между студентите, представяне на тяхната дейност, обмен на познания и обогатяване с информация, която не е застъпена в славянските специалности. Имайки предвид обаче, че областта на изток от нашите граници е обективно изцяло пренебрегната в нашето политическо пространство, в средствата за масова информация и в обществото, за нас се отвори поле за поне частично запълване на тези пролуки и извън академията. Досегашният интерес към списанието е потвърждение, че не малка част от обществото обръща внимание на събитията в тази така разнородна и поради това интересна област и представената в списанието информация е принос за нейното обогатяване. Това се проявява и в съдържанието на списанието, чиито сътрудници вече не са само студенти, но и автори от средите на педагозите и научните работници. Започнахме сътрудничество и с някои университети в чужбина, така че на страниците на Navýchod можем да представяме и материалите на колегите напр. от Университета в Загреб (Хърватско), Коменския университет в Братислава (Словакия), Университета във Вилнюс (Литва). Страниците на Navýchod са отворени и за вас. Вашите занимания в някоя от споменатите сфери ли са, имате ли интересни познания, които искате да споделите? Свържете се с нас на следния e-mail адрес: redakce@navychod.cz. Проектът не е с икономическа цел, статиите не са хонорувани.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 178
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/157-na-iztok-nav-253-chod