Издания / премиери

юли 2009 г.

Едно истинско филологическо списание
Ново интернет пространство за култура
Поетична книга за мечтите, молитвите, знанието, любовта, всичко съкровено, чуто от живота
Сред акцентите: Аспекти на не/толерантността: покана за дискусия