Издания / премиери

Списание “Философски алтернативи”, бр. 1-2 за 2009 г.

Сред акцентите: Аспекти на не/толерантността: покана за дискусия

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

- български и чужди автори размишляват върху ценността и  не/устойчивостта на човешкия дух на фона на задълбочаващата се ресурсна и духовна криза; разискват се въпросите за духа на съвременната архитектура, философия, за неговите проявления в културната история и философската класика; обосновани са очаквания и надежди за безкрайната енергия и потенция на човешкия дух да преодолява и надмогва ограниченията от различен характер, да побеждава и се освобождава от тежестта на материалното, от чуждите нему сили;

- продължение и нови измерения бележат тук традиционни за философията и списание “Философски алтернативи” теми:  познанието и разбирането за човека и Бога, толерантността и нетолерантността, проблемите на българската интелигенция, на философската общност, разисквани дори с чувство за хумор;

- в пространната в този брой ще откриете рубрика, посветена на философските форуми и книги, намират място и анализи и информации за важни събития за световната и българската философска общност – своеобразна илюстрация на аргументираната в основната рубрика теза за усилията на духа да устои: въпреки.
Ася Пиндева


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Модуси на човешкото: духовността
. Джузепе Лонги – Ресурсната ограниченост, безкрайният човешки дух (превод от италиански език Екатерина Сентова)
. Любомир Драмалиев – Към въпроса за теорията на духовносттта
. Жорж Дюби (две есета) - Проблеми и методи в културната история; Размисли за физическата болка през Средновековието (превод от френски език Татяна Баулева)
. Васил Пенчев – Хайдегер за Ницше в контекста на “Феноменология на духа”

История на философията: класически теми и идеи
. Семьон Франк – Към историята на онтологичното доказателство (превод от руски език Ели Сярова)

Философският XX век в България – дискусия

. Т. Г. Влайков – Нашата интелигенция (български философски архив)
. Латьо Латев – Фрагменти от по-ранната история на ИФИ
. Донка Славова-Соколова – Кому е нужна такава “критика”?

Проблеми на познанието
. Таня Желязкова – Онтологически проекции на разбирането
. Велислава Шурулинкова - Експерименти в квантовата механика (дебют)
. Анна Горанова – Разиграване на думата “сигурен” в различни езикови игри на английски и български език

Eсе
. Мирела Костадинова – Копчето на Кант

Аспекти на не/толерантността: покана за дискусия
. Леон Леви – Антисемит ли беше Солженицин? (покана за дискусия)
. Мюмюн Тахир - Интегрираща идентичност и културна интеграция

Философски форуми
. Пламен Макариев – Двадесет и вторият световен философски конгрес “Да преосмислим философията днес”
. Отглас от честването на 60-годишния юбилей на Института за философски изследвания при БАН
. Росен Люцканов – За международната конференция “Inference, Consequence and Meaning”
. Ина Димитрова – Флотата на бляновете или за новите граници и идентичността на академичната хуманитаристика
. Ивайло Димитров – Юбилейно тържество по случай 60-годишнината на Института за философски изследвания – БАН
. Ц. Желязкова, В. Рацеева, П. Търколева - XXV-та Варненска международна философска школа “The Philosophy of Security in an Insecure World”
. Ангел Николов – За Маркс след марксизма
. Кръгла маса “Кариери за философи”

Отзиви
. Пламен Макариев – “Битие и познание в постметафизичен контекст”
. Нина Димитрова – Въздаянието като универсален принцип
Автор: Философски алтернативи
02.07.2009 г. 18:44
Посетено: 1453
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/8198-spisanie-filosofski-alternativi-br-1-2-za-2009-g